Kontakt

Besöksadress:

  Ingelstahuset                                                                                                    Riksvägen 24                                                                                                                  355 72 Ingelstad

Bokning av kurs                                                                                      info@pereckerstromab.se

För kontakt/support ring eller maila Michael (Frazze) Franzén,            Per (Pelle) Eckerström, Patrick Jarnebrink samt Tom Abrahamsson.

Michael Franzén, utbildningscenter Ronneby
Mobilnummer: 0705-85 20 85                michael@pereckerstromab.se
Pelle Eckerstrom, Utbildningscenter Ingelstad
Mobilnummer: 0705-85 00 75                       pelle@pereckerstromab.se
Patrick Jarnebrink, utbildningscenter Borås                                  Mobilnummer: 0705-294065                                    patrick@jarnebrink.se
Tom Abrahamsson, utbildningscenter Östersund                         Mobilnummer: 070-6439427                                                                     tom.abrahamsson@stukab.se

Med vänlig hälsning

Frazze, Pelle, Patrick & Tom


	

Växjö Yrkesförarutbildning