Per Eckerström AB

Välkommen till Per Eckerström AB

Hos oss erbjuds ni det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets kapacitet. Våra lärare är väl uppdaterade och insatta i de olika branschernas villkor samt följer gällande branschöverenskommelser.

Vi utbildar ert företags personal för framtiden inom YKB, ADR, APV, HLR, Truckförare, Brandutbildning, Heta arbeten samt Sparsam körning med mera.

Nu även säkerhetsrådgivare inom ADR

Vid behov kan vi hjälpa till med utbildningar för företagets övriga personal så som trafikledare, terminalpersonal eller övriga logistikavdelningar.

Våra kunder erhåller fri support under avtalstiden, samt att våra priser på utbildningarna är humana för både den enskilde föraren och företagen. Vid avtal med Per Eckerström AB erbjuds ni priser som upplevs som mycket bra och utbildningen är i enlighet med EU:s krav och följer transportstyrelsens normer och branschöverenskommelsen. 

För information om kommande utbildningar kontakta Pelle på 070-585 00 75 eller via mail på pelle@pereckerstromab.se

Välkomna!