Per Eckerström AB

Välkommen till Växjö Yrkesförarutbildning

Hos oss erbjuds ni det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets kapacitet. Våra lärare är väl uppdaterade och insatta i de olika branschernas villkor samt följer gällande branschöverenskommelser.

Vi utbildar ert företags personal för framtiden inom YKB, ADR, APV, HLR samt Truckförare.  Utbildningar för yrkesförare samt för företagets övriga personal som på olika sätt har daglig kontakt med den personal som arbetar enligt EU:s krav på Transportbranschen.

Andra utbildningar och tjänster vi genomför är Taxiförarutbildning, säkra lyft, heta arbeten m fl.  Ring och kolla med oss eller maila oss och berätta vilken eller vilka utbildningar och tjänster ni är intresserade av, ni finner kontaktinfo nedanför, samt på vår kontaktsida. 

Våra kunder erhåller fri support under avtalstiden, samt att våra priser på utbildningarna är humana för både den enskilde föraren och företagen. Vid avtal med Per Eckerström AB erbjuds ni priser som upplevs som mycket bra och utbildningen är i enlighet med EU:s krav och följer transportstyrelsens normer och branschöverenskommelsen. 

Under nyheter hittar ni aktuella saker som händer hos oss, just nu -Flera kurser är på gång både inom YKB, APV och ADR, SAMT HLR.

Anmälningar till olika utbildningar gör ni enklast till

                                                pelle@pereckerstromab.se                                                                                                                                     

Under ”våra utbildningar”  hittar ni vilka kurser och datum som är på gång.

Vi välkomnar alla kunder till oss!

God Jul och Gott nytt år

Pelle

Växjö Yrkesförarutbildning